Tovar odosielame raz týždenne, vždy nasledovný pondelok!

ČO JE TO VČIELKA SAMOTÁRKA?

V skratke:
  • 609 druhov na Slovensku
  • Prirodzená súčasť biodiverzity
  • Nenahraditeľný opeľovači
  • Jednoduchý chov a množenie
  • Vhodné pre náučný chov
  • Posilnenie biodiverzity 

Čo je to Včielka samotárka?

Pri pojme VČELA si od mala predstavujeme včely zbierajúce nektár a peľ z kvetov, ktoré chová včelár v úľoch na med. Kto by si nepamätal obrázky usilovných včiel z čítanky? Ale svet včiel je oveľa pestrejší, než si mnohý z nás doposiaľ uvedomili. Na svete existuje obrovské množstvo druhov včiel, ktoré nežijú život v komunite tak ako Včela medonosná (Apis Mellifera), ale žijú osamotene – od toho všeobecné pomenovanie SAMOTÁRKY. Takéto druhy včiel si, okrem oplodnenia, vystačia počas života samotné.
 

609 druhov na Slovensku?

Na Slovensku sa vyskytuje až okolo 609 druhov (Wikipedia) samotárskych včiel. Niektoré sú ale naozaj raritné, iné zasa pomerne bežné. Aby sme si urobili poriadok z biologického hľadiska, trocha teórie: Vedecká klasifikácia je nasledovná RÍŠA-Živočíchovia (Animalia) → KMEŇ-Členovci (Arthropoda) → TRIEDA-Hmyz (Insecta) → RAD-Blanokrýdle (Hymenoptera) → PODRAD-Štíhlopasí (Apocrita) → NADČEĽAĎ-Včely (Apoidea)... a tu sa zatiaľ zastavíme.

Včely v širšom zmysle sú pre ľudstvo veľmi dôležité. Množstvo rastlín je odkázaných pri svojej reprodukcii na opeľovaní. Opeľovanie je vlastne vzájomný prenos peľových zrniečok rastlín rovnakého druhu, vďaka čomu si menia genetické informácie a dochádza k oplodneniu – opeleniu. Bez opelenia by sa napríklad kvet na jabloni, či slivke neskôr nepremenil na sladké ovocie, obsahujúce semená nesúce genetické informácie jak stromu na ktorom sa urodili, tak toho ktorého peľom boli opelené... Nie je v ľudských silách, urobiť za hmyz každoročné opeľovanie. Dokonca aj v skleníkoch sa na takúto funkciu používa priemyselne množený hmyz.

Napriek veľkému množstvu druhov a rôznorodosti sa najčastejšie chovajú na potreby cieleného opeľovania tzv. včely murárky. Toto označenie vzniklo príhodne k ich spôsobu zakladania hniezda potrebného pre rozmnožovanie. Murárky si v dutinách vytvárajú bunky, ktoré naplnia peľovým bochníkom a naň uložia oplodnené vajíčko. Bunku následne „zamurujú“ blatom, aby sa vajíčko mohlo vyvinúť a neskôr proces reprodukcie mohol nový jedinec zopakovať. No práve táto vlastnosť prináša človeku skvelú možnosť ako tieto včely chovať. Stačí, ak im pripravíme vhodné miesto na hniezdenie. U ostatných druhov samotárskych včiel je výber hniezdenia a spôsob reprodukcie odlišný a preto sú na množenie a plánovité opeľovanie nepoužiteľné mimo ich prirodzeného prostredia.

Včela budúcnosti?

5512a9bd-bdc0-4009-89a8-36ee752e16fa

Pokiaľ bude ľudská činnosť naďalej tak drasticky zasahovať do životného prostredia, je predpokladom ďalší pokles prirodzenej biodiverzity. Na to musí človek reagovať, lebo od opeľovania je závislá úroda a od úrody množstvo potravín, bez ktorých by ľudstvo zahynulo. Samotárske včely sú oveľa nenáročnejšie, ako napríklad Včela medonosná (Apis Mellifera). Na prezimovanie nepotrebujú zásoby a opeľovanie je zamerané na obdobie kedy je v prírode najviac kvitnúcich rastlín. To všetko v spojení jednoduchého spôsobu chovu dáva vysokú pravdepodobnosť nárastu dopytu po takomto efektívnom opeľovaní či HOBBY chove.

Členenie Apoidea

Včely (Apoidea) je NADČELAĎ ktorú podľa najnovších poznatkov tvorí až 15 ČELADÍ, z čo dve sa považujú za vyhynuté (fosilné nálezy).

čelaď Heterogynaidae Nagy, 1969

čelaď Ampulicidae Shuckard, 1840

čelaď Sphecidae Latreille, 1802

čelaď Crabronidae Latreille, 1802

čelaď Andrenidae

čelaď Apidae Latreille, 1802

čelaď Colletidae

čelaď Dasypodaidae

čelaď Halictidae Thomson, 1869

Vyhynuté čelade (fosilné nálezy):

čeleď Megachilidae Latreille, 1802 

čeleď Meganomiidae

U nás žijúce druhy

Na tomto mieste neplánujeme popisovať všetkých 609 u nás žijúcih druhov Samotárskej včely. Radi by sme, no budeme sa venovať iba tými druhmi, ktoré sme zaznamenali na našich sadoch. Budeme tomu venovať nasledovné obdobie a v skratke si ich postupne predstavíme. 


Sceliphron caementarium , Čeľaď  Sphecidae, Rod  Sceliphron

1dc6da93-9691-4c05-b47c-8d5ce1a8ce6b
Kutavky sú veľmi zaujímavým druhom samotárskych včiel. Často neprávom považované za osy. V Európe žije asi 70 druhov, no na Slovensku iba asi 15 z nich. Z tohoto 2 druhy sú nepôvodné, teda ľudskou činnosťou zavlečené druhy. A div sa svete, práve tieto dva druhy najčastejšie objavíte. V našom prípade je to druh až zo Severnej Ameriky! Áno, globalizuje sa aj hmyz :-D . Fotka pochádza zo začiatku októbra 2022, kedy mne neznámi druh Kutavky sadol na našu fóliu pod sadenicami Čučoriedky kanadskej. Prilákala ju určite vlaha, ktorou sme kropili rastliny. 
Čo je na Kutavkách zvláštne? Tento samotársky žijúci druh včely si zakladá hniezda veľmi zvláštne. Buduje si takzvané džbány, alebo "konzervy"... Tieto vopred pripravené "konzervy" následne plní pavúkmi. Áno! Pokiaľ nemáte radi pavúkov, alebo nebodaj trpíte Arachnofóbiou, máte nového priateľa. 


Napriek miernym odlišnostiam, tento druh samotárskej včely sa doslova špecializuje na lov pavúkov. Parazituje na nich veľmi špecificky. Do pavúkov vstrekne pomocou svojho žihadla jed, ktorý pavúka nezabíja - iba ho paralyzuje. Podľa druhu a veľkosti sa jedná o paralýzu, pri ktorej pavúka prenáša, alebo ho poslušne odvedie do pripravenej "konzervy" a tam ho uloží. Na takto uložených pavúkov nakladie vajíčko. To sa neskôr premení na larvu a dlhodobo prežívajúcich pavúkov v uzavretej "miestnosti" odkiaľ sa nevedia dostať pojedá... Áno, desivý príbeh! 

Najväčšia Slovenská včela?

30100f7a-217f-4845-995a-e83fb5b90c45

Raritná, najväčšia tuzemská včela - Drevár fialový (Xylocopa violacea) u nás na Čučoriedkovom sade v Horenickej Hôrke. Vedeli ste, že môže dorastať až do veľkosti 3 cm? Tento druh sa objavuje čoraz častejšie vďaka otepľovaniu. Ako názov napovedá, obľubuje stavbu hniezda v starom dreve. Je to veľmi zvedavá včela, ktorej sa nemusíte obávať. Najskôr si ju všimnete vďaka zvláštnemu zvuku vydávajúci krídlami. Je to taký zvláštny "kovový" zvuk. Ak máte šťastie, môžete zblízka pozorovať meniace sa odtiene jej krídiel. 

Osmia Cornuta

0ab22cd3-dd43-4e82-8caa-e1346660c4f6

Koncom marca zaznamenaný prirodzený výskyt druhu Osmia Cornuta na našom sade. Veľmi skoro objavujúci sa druh samotárskej včely. Pre poľnohospodárov veľmi skorý, kedy ešte bežné plodiny nekvitnú.  Ale inak veľmi krásna včela. Na fotke oprášená.... našiel som ju na zemi v prachu, dal som ju na slnko aby sa zohriala. Bolo iba 7 stupňov. Pravdepodobne ju prilákali nami posadené jarné cibuľoviny - ich kvety - čo sme posadili no ešte slabá spadla na parkovisku na zem.