Tovar odosielame raz týždenne, vždy nasledovný pondelok!

PRENÁJOM VČIEL?

V skratke:
  • Väčší výnos ovocia
  • Opeľovanie pri nižšej teplote
  • Presné načasovanie
  • Nešíria sa nemoci včiel
  • Bezstarostnosť 
  • Férová cena

Prenájom včiel?

Monokultúra je žiaľ problém, ktorý priniesol človek s jeho zpriemyseľňovaním poľnohospodárstva. Monokultúra - teda veľká rozloha jednodruhovej plodiny - je pre prírodu neprirodzená, no pre poľnohospodárstvo najvýnosnejšia forma pestovania. 

Monokultúra je nepriateľom biodiverzity. Napriek laickému pohľadu, že tam kde sa vo veľkom pestuje plodina hmyzom obľúbená a navštevovaná, je preň aj dobré... nie je to pravda. Problém je pred a po samotnom kvitnutí. Hmyz nemá iný zdroj potravy a vo veľkom hynie, resp. sa v takomto prostredí z roka na rok jeho výskyt znižuje až do kritického momentu - krásne zakvitnutý sad sa nepodarí dostatočne opeliť a kvety sa nepremenia na ovocie. Pestovateľ často ani netuší prečo má slabú úrodu.
baner2
Riešením pre pestovateľov je osadenie dostatočného počtu hniezd so samotárskymi včelami, ktoré si aj počas kratšieho obdobia dokážu jednak splniť úlohu opeľovania, ale aj zabezpečia vlastnú reprodukciu. Počas kvitnutia je samozrejme zakázané akékoľvek použitie insekticídov. 

Pokiaľ sa nechcete venovať rozvoju vlastnej produkcie, je možné si u nás objednať ako službu PRENÁJOM hniezd s potrebným počtom samotárskych včiel OSMIA RUFA pre danú výmeru a druh pestovaného ovocia.   NAPÍŠTE NÁM! 

Varovanie z USA

ea2b508b-cc00-4b0b-9333-fa6dc290fbac

Typickým príkladom sú mandľové sady v Kalifornii. Počas sezóny kvitnutia mandľovníkov sa po celé roky zvážajú tisíce úľov Včely medonosnej (Apis Mellifera), aby sa v krátkom čase opelili tisíce hektárov týchto jednodruhových stromom. Ak ste niekedy videli zakvitnutú mandľu, je to naozaj krása - strom celý obsypaný kvetmi. Problematiku znásobuje zložitosť medzidruhového opeľovania mandľovníkov. Preto potrebujú naozaj veľa opeľovačov. 

Odhaduje sa, že práve toto spôsobilo silný kolaps včelstiev po celej krajine. Dôvod je jednoduchý. Včely sa na jednom mieste nakazia nemocami vzájomne a tie po skončení opeľovania mandľovníkov odnášajú včelári spolu s včelstvami do svojho prirodzeného prostredia. Tam nakazia ostatné včelie rodiny a katastrofa je na svete...

a8040bc7-e836-4f1a-8743-69a41d40e1dd