Tovar odosielame raz týždenne, vždy nasledovný pondelok!

AKO CHOVAŤ?

Ako chovať?

Chov samotárskej včely OSMIA RUFA (Bicornis) je veľmi jednoduchý a nenáročný. Zvládne to každý nadšenec prírody a v prípade profesionálneho množiteľa stačí, ak dodržíte zásady správneho množenia a uskladnenia kokónov.

HOBBY chov?

Ak si chcete vyskúšať chov samotárskych včielok z našich sadov len tak pre potešenie a obohatenie biodiverzity vo svojom okolí, stačí ak pripravíte - alebo si zakúpite vhodný druh hniezdišťa pre tento druh hmyzu. Na trhu už existuje veľké množstvo výrobcov a druhov. Pokiaľ ste domáci kutil, kľudne si urobte vlastné hniezdo napríklad z trstiny, tehál s dutinami, či navŕtajte drevo kde si včielky so stavbou hravo poradia. Odporúčame nami ponúkané dutinky, ktoré si upravíte na požadovanú dĺžku. Majú výhodu, že počas hibernácie môžete dutinky rozbaliť a kokóny vybrať.

Zakúpite si nami ponúkané kokóny s včielkami OSMIA RUFA (Bicornis) a umiestnite ich v liahni na miesto kde chcete aby hniezdili, resp. tesne pri tomto mieste. Miesto musí byť mimo priameho slnečného dopadu a chránené pred dažďom. Pokiaľ sa jedná o prostredie so zástavbou, členitým terénom a množstvom dutín, môžete pomocou nami ponúkanej vábičky zvýšiť pravdepodobnosť výberu hniezdenia. Ostatné už nechajte na nich. 

IMG-20230715-WA0001

V prípade úspechu sa včely bezproblémovo namnožia a nasledovný rok sa liahnu už vami namnožené jedince. Podstatnou kontrolou od umiestnenia liahne s kokónmi je, že asi po 3-4 týždňoch skontrolujete liaheň, či sa včely v poriadku vyliahli. Mali by ste nájsť minimálne 90% vyhryzených kokónov. V takomto prípade sa včielky určite dostali do prostredia. Odporúča sa pozostatky uzavrieť alebo spáliť, aby sa neliahli aj paraziticky žijúce druhy hmyzu. Ale, aj tie patria do prírody a pokiaľ sa nevenujete profesionálnemu množeniu, je vám to jedno.

PROFI chov?

V prípade, že sa chcete venovať profesionálnemu chovu a množeniu samotárskej včely OSMIA RUFA (Bicornis) z našich sadov, budete potrebovať profesionálne hniezdo na chov. Také musí byť hlavne rozoberateľné. Vďaka rozoberateľnosti budete môcť v decembri/januári zozbierať vyvinuté kokóny včiel. 
Výber správneho systému je kľúčový. Nám sa osvedčil patentovaný systém BIODAR, ktorý máme v ponuke. Je cenovo dostupný, ľahký na prenos, ľahko sa čistí a hlavne - včely ho rady obsadzujú. Je skvelou voľbou pre ovocné sady, kde sa umiestňuje na stojany a stĺpy. Podľa potreby si vyberáte vhodný druh s požadovaným počtom dutín.

2daf7878-fe33-4ab6-9502-26f5451a1fe2
V prípade ovocných sadov je dobré s nami odkonzultovať, aký počet kokónov potrebujete pre správne opelenie podľa rozlohy a druhu pestovaného ovocia. Ak chcete začať s množením, nezabúdajte, že z kokónov sa liahne o niečo viac samčekov ako samičiek. Teda z 10 kokónov budú v priemere asi 4 samičky. Tento pomer sa mierne mení z roka na rok. Predpokladá sa, že to má spojitosť s množstvom potravy a teplotami. Menej potravy znamená viac samčekov.


V prípade sadu, umiestňujete kokóny v liahni na mieste požadovaného hniezdenia 2-3 týždne pred začiatkom kvitnutia. Hniezdiská treba vhodne rozmiestniť v prípade veľkých sadov. Rádius opeľovania od hniezda je približne 500-600m. Hniezdisko musí byť umiestnené mimo priameho slnečného žiarenia a chránené pred dažďom. To isté platí aj pre hniezdiská.

V momente uloženia kokónov v liahni sa vaša práca končí. Približne po 3-4 týždňoch skontrolujete liaheň a overíte si úspešnosť liahnutia. Mala by byť cez 90% úspešná čo do počtu vyhryzených kokónov. Odporúčame tieto vyliahnuté kokóny odstrániť - ideálne spáliť. Parazitické druhy hmyzu sa vyvíjajú pomalšie a ak chceme obmedziť ich počet, je dobré im nedovoliť vyliahnuť sa. Inak napádajú hniezdiská a kladú svoje potomstvá do budovaných buniek včelou OSMIA RUFA (Bicornis).

Kokónobranie a hibernácia

Včely sa postupne vytrácajú a hynú. Najskôr samci a neskôr samičky. V tomto období by už mali byť hniezdiská bohato obsadené zamurovanými bunkami a nové generácie sa v nich zdravo vyvíjajú. V tomto momente je vhodné uzatvoriť bunky tak, aby sa k nim nedostali hmyzožravé vtáky a paraziticky žijúce druhy hmyzu na úkor včiel samotárok. Hniezdisko ponechávame na mieste ale môžeme ho aj bezstarostne uskladniť tam, kde sa teploty podobajú bežným vonkajším teplotám v danom období.

20221230_130755

Sú chovatelia, ktorí kokóny nezbierajú. Pre plánované množenie a opeľovanie to je nutné. Jednoducho preto, lebo liahnutie neprebieha na základe začiatku kvitnutia, ale na základe teplôt na ktoré včely reagujú liahnutím sa. Museli by sme chladiť celé hniezda a to je samozrejme, nereálne a zbytočné. Zároveň môžeme kokóny distribuovať.

Vzhľadom na pomerne mierne zimy za posledné roky odporúčame, aby ste kokóny vyberali v priebehu mesiacov december/január. K profi sadám BIODAR sú na to prispôsobené hrebeňové separátory. Zozbierané kokóny najskôr preosejeme na site, aby sme ich zbavili hrubej nečistoty. Následne kokóny opláchneme vodou. Nemusíte sa obávať, že sa do nich dostane voda. 

Po oplachu kokóny rozhrnieme na savom podklade, napríklad uteráku. V tomto momente po oschnutí odporúčame vykonať dezinfekciu na to určeným prípravkom. V žiadnom prípade nepoužívajte iné druhy než na to určené! Takto znížime pravdepodobnosť šírenia plesní a hubovitých ochorení, nakoľko kokóny budú v bezprostrednom kontakte.

Sú chovatelia, čo kokóny iba zozbierajú bez očistenia a ošetrenia. V prípade ich ponechania v hniezde, sa prípadné onemocnenia prejavia iba u jednej bunky, nezabúdajte ale, že teraz spájame všetky kokóny dokopy.

Takto očistené a ošetrené kokóny umiestňujeme do hibernačnej nádobky. Poslúži akákoľvek, najlepšie plastová nádobka. Odporúčame ju opatriť prieduchmi a na spodnej časti by mala byť nenasávavá podložka. Tá je dôležitá v prípade vytvárania vlhkosti na dne nádobky, prípadne jej zásoby. 

Nádobku umiestňujeme v profesionálnej chladničke - je dôležité udržiavanie stabilnej teploty medzi 1-4 st. C. Pokiaľ hibernujeme počas marca/apríla je nutné držať teplotu nižšie - 1-2 st. C. Vlhkosť je treba udržiavať v rozmedzí cca 55-65%. 


Na sledovanie vlhkosti a teploty je nutné samostatné meradlo. Teplomer na chladničke je nepresný! Úplne postačí nami ponúkaný teplomer / vlhkomer, ideálne vložený v hibernačnej nádobke, alebo vedľa nej.

Naše hibernačné nádoby sú na spodnej strane opatrené nenasávavou časťou, pod ktorú môžete nakvápať vodu ak je vlhkosť nízka. 

a8040bc7-e836-4f1a-8743-69a41d40e1dd